ການ​ແບ່ງ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ

ເມືອງ​ວັງ​ວຽງມີ 63 ບ້ານ​ ແບ່ງອອກ​ເປັນ 7 ​ເຂດ​ການ​ປົກຄອງ ເຊິ່ງ​ມີ 6 ກຸ່ມ​ບ້ານ ແລະ 1 ເຂດ​ເທ​ດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ ຄື:
1. ກຸ່ມບ້ານວັງວຽງ: ມີ 11 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ແຍ້, ບ້ານວຽງໄຊ, ບ້ານຫ້ວຍງາມ, ບ້ານໂພນຊູ, ບ້ານວັງຊອງ, ບ້ານໂພນສູງ, ບ້ານພູດິນແດງ, ບ້ານ​ປາກເປາະ, ບ້ານ​ວຽງສະ​ໄໝ, ບ້ານ​ນາ​ດ້ວງ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ແຄ.
ທ່າ​ແຮງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ວັງ​ວຽງ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ.

2. ກຸ່ມບ້ານຜາຕັ້ງ: ມີ 8 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ຜາ​ຕັ້ງ, ບ້ານ​ຜາ​ຮອມ, ບ້ານສົມ​ສະຫວາດ, ບ້ານ ນາ​ດາວ, ບ້ານນາ​ຜາ​ແດງ, ບ້ານໂຊກ​ໄຊ,​ ບ້ານ​ໂພ​ໄຊ ​ແລະ​ ບ້ານ​ຜາ​ເທົາ.
ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ຜາ​ຕັ້ງ​ແມ່ນ​ການລ້ຽງສັດ-ປູກ​ພືດ​ເປັນ​ສິ​ນຄ້າ ແລະ​ ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ.

3. ກຸ່ມບ້ານຖິ່ນອ່ອນ: ມີ 7 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ຖິ່ນອ່ອນ, ບ້ານ​ແກ່ວ​ກວ້າງ, ບ້ານນາ​ແຍ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ນ້ຳ​ເຢັນ, ບ້ານ​ວັງ​ໂພ, ບ້ານ​ຊ່ວງ ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ຂວາງ.
    ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານຖີິ່ນອ່ອນແມ່ນ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ ແລະ​ ປູກ​ໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ, ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການປູກໝາກກ້ຽງ ແລະ ໝາກນາວ.

4. ກຸ່ມບ້ານນາມອນ: ມີ 13 ຄື ບ້ານ​ນາມ​ອນ​ໃຕ້, ບ້ານນາມ​ອນ​ເໜືອ, ບ້ານໂພນ​ວຽງ, ບ້ານຂັນໝາກ, ບ້ານວັງ​ໝ້ຽງ, ບ້ານ​ໂພນສະ​ຫ່ວາງ, ບ້ານ​ໂພນ​ແກ້ວ, ບ້ານ​ງີ້ວ, ບ້ານ​ນາ​ຂົມ, ບ້ານ​ນ້ຳ​ງາ​ດ, ບ້ານວັງ​ເຮືອ ​ແລະ ​ບ້ານ​ແກ່ວ​ຄູນ.
   ທ່າ​ແຮງ​ຂອງກຸ່ມ​ບ້ານ​ນາມ​ອນ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດກະສິກໍາ , ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຄ້າຂາຍຈໍານວນໜຶ່ງ.

5. ກຸ່ມບ້ານທ່າເຮືອ: ມີ 7 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ເໜືອ, ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ໃຕ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ປາ​ມ້ອມ, ບ້ານຫ້ວຍ​ໝໍ້, ບ້ານນ້ຳ​ປາດ​ໃຕ້, ບ້ານ​ຫ້ວຍຊີ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນ້ຳ​ພາວ.
   ທ່າ​ແຮງ​ ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ທ່າ​ເຮືອ​ແມ່ນ​ການ​ລ້ຽງສັດ, ການປຸ່ງ​ແຕ່​ງຜະລິດ​ຕະພັນ​ປາ, ການ​ປະມົງ ​ແລະ​ ການ​ເຮັດ​ບໍລິການ.

6. ກຸ່ມບ້ານນາລ້ອງກວາງ: ມີ 11 ບ້ານຄື: ບ້ານ​ນາ​ລ້ອງ​ກວາງ, ບ້ານ​ນາ​ໄຊ, ບ້ານນາ​ຊົມ, ບ້ານ​ນາ​ທອງ, ບ້ານຜາ​ທອງ, ບ້ານໂພນ​ຄຳ, ບ້ານ​​ໂພນ​ໄຊ, ບ້ານນ້ຳ​ແປ, ບ້ານ​ນາມ່ວງ, ບ້ານໂພນ​ເງີ​ນ ​ແລະ​ ບ້ານ​ນາ​ຄູນ.
   ທ່າ​ແຮງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບ້ານ​ນາລ້ອງ​ກວາງ​ແມ່ນ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ, ປູ​ກເຂົ້າ ແລະ​ ລ້ຽງສັດ.

7. ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ ມີ 6 ບ້ານ​ຄື: ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ສະ​ເຫງົ້າ, ບ້ານ​ວັງ​ວຽງ, ບ້ານ​ໂພນ​ເພັງ, ບ້ານ​ສະ​ຫວ່າງ, ບ້ານ​ວຽງ​ແກ້ວ ແລະ ບ້ານ​ເມືອງ​ຊອງ.
ທ່າ​ແຮງ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ເຂດ​ເທດ​ສະ​ບານ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ການ​​ເຮັດ​ບໍລິການ​ທາງ​ດ້ານຮ້ານ​ອາ​ຫານ, ເຮືອນ​ພັກ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ.