ເນື້ອ​ທີ່, ຊາຍ​ແດນ

​- ເນື້ອ​ທີ່: ເມືອງວັງວຽງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: 167,928 ເຮັກຕາ, ເປັນເມືອງເຄິ່ງພູດອຍ, ເນື້ອທີ່ເປັນເຂດພູດອຍມີ 134,795 ເຮັກຕາ.

(ທິວທັດຂອບເຂດເມືອງວັງວຽງຖ່າຍພາບທາງອາກາດ)

– ຂອບເຂດແດນ ເມືອງວັງວຽງມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5 ເມືອງ ດັ່ງນີ້: ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງກາສີ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງຫິນເຫີບ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງລ້ອງແຈ້ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ), ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງແມດ ແລະ ເມືອງເຟືອງ.

(ມູມໜຶ່ງຂອງທຳມະຊາດນ້ຳຊອງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ)

ເນື້ອທີ່ຂອງເມືອງວັງວຽງ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີທົ່ງພຽງ, ສາຍນໍ້າ ແລະ ພູຜາ-ປ່າໄມ້ສະລັບຊັບຊ້ອນກັນ.