ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພ​ັນ

ເວັບໄຊເມືອງວັງວຽງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງຄະນະພັັກ, ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງວັງ​ວຽງ
ຫ້ອງວ່າ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງວັງ​ວຽງ
ໂທ​ລະ​ສັບ:
(856-023) 511 011
(856-023) 511 078

ຫ້ອງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ໂທ+ແຟັກ: 030 9720 305
ອີເມວ: optvangvieng2014@gmail.com