ການປ່ຽນແປງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ໂຮງ​ງານ​ຊີ​ມັງ​ລາວ​ວັງ​ວຽງ ຫຼັງ III

ໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫົວໜ້າໂຮງງາານຊີມັງລາວວັງວຽງຫຼັງ III ຄືນໃໝ່ (ຝ່າຍຈີນ ) ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນຈາກ ທ່ານ ຈ່າງສຽວເຜີງ ຫົວໜ້າໂຮງງານຜູ້ເກົ່າ ໄປປະຈຳຢູ່ປະເທດຈີນ (ບໍລິສັດຢົງຟາ) ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຫຼີວເຫວິນເຈີ້ນ ເປັນຫົວໜ້າໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫຼັງ III ຜູ້ໃໝ່. ສ່ວນຮອງຫົວໜ້າໂຮງງານ (ຝ່າຍລາວ) ຄື ທ່ານ ບົວສອນ ແກ້ວປະເສີດ ແມ່ນປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄືເກົ່າ.

ທ່ານ ຫຼິວ​ເຫວິນ​ເຈ​ິ້ນ ຫົວ​ໜ້າ​ໂຮງ​ງານ​ຊີ​ມັງ​ລາວ​ວັງ​ວຽງ ຫຼັງ III
ທ່ານ ບົວ​ສອນ ແກ້ວ​ປະ​ເສີດ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໂຮງ​ງານ​ຊີ​ມັງ​ລາວ​ວັງ​ວຽງ ຫຼັງ III
ທ່ານ ນ. ກົ້ວ​ລີ​ຈ້ວນ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ບັນ​ຊີ​-ການ​ເງິນ
​ທ່ານ ໝາ​ສຽ​ວ​ຕີ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ເຕົາ​ປິ້ນ
​ທ່ານ ຢາງ​ກົວ​ຊິ້ງ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຈັກ​ບົດ​ຊີ​ມັງ
​ທ່ານ ສີ​ສົມ​ພອນ ໄຊ​ຊະ​ນະ​ມຸງ​ຄຸນ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຂົນ​ສົ່ງ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ
​ທ່ານ ປາຍ​ໂຊ້ວ​ສຽງ ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສ້ອມ​ແປງ​ກົນ​ຈັກ-ໄຟ​ຟ້າ

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທາງໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫຼັງ III ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງໂຄ່ງຮ່າງການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະພະແນກຄືນໃໝ່ (ຂັ້ນເບື້ອງຕົ້ນ) ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນ. ກົ້ວລີຈ້ວນ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກບັນຊີ-ການເງິນ ຂອງບໍລິສັດ LVCC.
2. ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ໝາສຽວຕິ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກເຕົາປິ່ນ, ທ່ານ ຄໍາມີ ຄຳພະຈັນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ທ່ານ ຕຽງຄຳ ຄໍາສານ ເປັນຫົວໜ້າ ຂະແໜງຜະລິດກະລິນເກີ, ທ່ານ ກ່ໍາ ສີສົມພອນ ເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງກອງວັດຖຸດິບ.
3. ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ຢາງກົວຊິ້ງ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກຈັກບົດຊີມັງ, ທ່ານ ຜານອຸຍກວາງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ທ່ານ ວົງເພັດ ວົງວຽງແກ້ວ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ທ່ານ ອິນຕາ ແສນພົມ ເປັນຫົວໜ້າຂະແໜງຫຸ້ມຫໍ່.
4. ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ສີສົມພອນ ໄຊຊະນະມຸງຄຸນ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບ ລວມເຖິ່ງຍານພາຫະນະທັງໝົດ, ທ່ານ ບຸດສະດີ ທຳມະວົງ ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບຂະບວນລົດ, ທ່ານ ຈັນພອນ ທໍາມະວອນ ມີໜ້າທີຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງບໍ່ແຮ່.
5. ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ປາຍໂຊ້ວສຽງ ເປັນຫົວໜ້າ ພະແນກສ້ອມແປງກົນຈັກ-ໄຟຟ້າ, ທ່ານ ຄຳຊິດ ອັກຄະວົງ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບຜິດຊອບດ້ານສ້ອມແປງໄຟຟ້າ, ທ່ານ ເກດມະນີ ໄຊຍະສານ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຮັບຜິດຊອບດ້ານສ້ອມແປງກົນຈັກ, ທ່ານ ຈ່າງຝາຊິ່ງ ຮັບຜິດຊອບດ້ານກົນຈັກ, ທ່ານ ພູຄໍາ ນົນປະດິດ ເປັນວິຊາການກ່ຽວກັບດ້ານກົນຈັກ.

ແຜນການຜະລິດປະຈຳປີ 2020.
ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄະນະບໍລິສັດ, ພະແນກການຕະຫຼາດ LVCC ກັບໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫຼັງ III, ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນຄວາມສາມາດຜະລິດ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຊີມັງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງຫຼັງ III ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍຊີມັງປະຈຳປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 352,000 ໂຕນ.
ໃນໄລຍະເດືອນ 3 ຫາ ເດືອນ 5 ປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິ່ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ທຳການເປີດຈັກເພື່ອຜະລິດກະລິນເກີໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນ 140,000 ໂຕນ. ເຊິ່ງກໍ່ມີແຜນນໍາເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ເຊື້ອເພີງເພື່ອທີຈະເອົາມາເພີ່ມໃນຈຳນວນທີມີຢູ່ແລ້ວ.
1. ນຳເຂົ້າຫີນປູນໃຫ້ໄດ້ 150,000 ໂຕນ.
2. ນຳເຂົ້າຊາຍພູໃຫ້ໄດ້ 17,850 ໂຕນ.
3. ນຳເຂົ້າດິນໜຽວແດງໃຫ້ໄດ້ 8,700 ໂຕນ.
4. ນຳເຂົ້າດິນໜຽວຂາວໃຫ້ໄດ້ 6,500 ໂຕນ.
5. ນຳເຂົ້າຖ່ານຫີນໃຫ້ໄດ້ 23,000 ໂຕນ.
6. ຫີນກາວນຳເຂົ້າສະເລ່ຍປະມານ 1,200 – 1,500 ໂຕນຕໍ່ເດືອນ.