ໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງ ຫຼັງ III

ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວວັງວຽງ ຈຳກັດ
LAO VANGVIENG CEMENT CO.,LTD
ໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງ ຫຼັງ III

“ຢາກໄດ້ບ້ານແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ ຕ້ອງໃຊ້ຊີມັງລາວວັງວຽງ ກາກະທິງຫຼັງ III ເທົ່ານັ້ນ”
ສົນໃຈຕິດຕໍ່: ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວວັງວຽງ ຈຳກັດ
                   ຖະໜົນຫຼວງພະບາງ, ບ້ານສີໄຄທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
                   ໂທຣ: Tel/Fax: 021 513 175
                   ໂທຣ: Tel/Fax: 021 513 215
                ໂຮງງານຊີມັງລາວວັງວຽງ ຫຼັງ III
                   ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານໂພນຊູ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ
                   ໂທຣ: Tel/Fax: 023 511 758
                   Email: lvccmkvangvieng@gmail.com

– ການສະໜອງຊີມັງໃຫ້ຮ້າງຮ້ານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ
– ໄຊໂລ ຂອງໂຄງການທາງລົດໄຟເລກທີ 3-2 (ເຂດ 4) ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ