ເນື້ອທີ່-ຊາຍແດນ

ເນື້ອທີ່: ເມືອງວັງວຽງ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ: 167.928 ເຮັກຕາ, ເປັນເມືອງເຄິ່ງພູດອຍ, ເນື້ອທີ່ເປັນເຂດພູດອຍມີ 134.795 ເຮັກຕາ.
ທິວທັດຂອບເຂດເມືອງວັງວຽງ
ຂອບເຂດແດນ: ເມືອງວັງວຽງມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ 5 ເມືອງດັ່ງນີ້: ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງກາສີ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງຫິນເຫີບ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງລ້ອງແຈ້ງ (ແຂວງໄຊສົມບູນ), ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງແມດ ແລະ ເມືອງເຟືອງ. ເນື້ອທີ່ຂອງ ເມືອງວັງວຽງ ສ່ວນຫຼາຍຈະມີທົ່ງພຽງ, ສາຍນໍ້າ ແລະ ພູຜາ-ປ່າໄມ້ສະລັບຊັບຊ້ອນກັນ.
ມູມໜຶ່ງຂອງທຳມະຊາດນ້ຳຊອງຢູ່ເມືອງວັງວຽງ