ຄວາມເປັນມາຂອງແມ່ນ້ຳຊອງ

   ຕາມປະຫວັດສາດຂຸນບູລົມຂຽນໂດຍ ທ່ານ ມະຫາສີລາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນຕອນໜຶ່ງວ່າ: ພາຍຫຼັງເຈົ້າຟ້າງຸ້ມໄດ້ຍົກທັບບຸກຕີເອົາເມືອງໄຜ່ໜາມ (ເມືອງວຽງຄໍາ) ໄດ້ແລ້ວ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຈັບເອົາພະຍາເພົາເຈົ້າຄອງ ເມືອງໄຜ່ໜາມ ມັດໃສ່ຊອງເພື່ອສົ່ງໄປກາບທູນເຈົ້າຊີວິດຢູ່ ຫຼວງພະບາງ (ຊອງແມ່ນເຄື່ອງສໍາລັບກັກຂັງຄຸມຕົວນັກໂທດ). ເມື່ອເດີນທາງໄປຮອດຫ້ວຍສີດາ (ເຂດຂົວຜາຕັ້ງໃນປະຈຸບັນ) ພະຍາເພົາໄດ້ສິ້ນໃຈຕາຍ, ພາຍຫຼັງທະຫານໄດ້ມຽ້ນຄາບສົ່ງສະການພະຍາເພົາແລ້ວໄດ້ເອົາຊອງຖີ້ມລົງໃສ່ຫ້ວຍສີດາປ່ອຍໃຫ້ໄຫຼ່ໄປຕາມນໍ້າ. ເມືອງວັງວຽງໃນສະໄໝນັ້ນ ພຽງແຕ່ເປັນບ້ານນ້ອຍໆ ແຫ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ມີຄົນອາໃສຢູ່ ເອີ້ນຊື່ວ່າ: ”ບ້ານຖີ່ນແຫ້ງ”, ເມື່ອປະຊາຊົນເຫັນຊອງພະຍາເພົາໄຫຼ່ໄປຕາມນໍ້າ ຕ່າງກໍພາກັນອອກມາເບີ່ງ ແລ້ວເອີ້ນຊື່ໃຫ້ຫ້ວຍສີດາວ່າ “ຫ້ວຍນໍ້າຊອງ” ຈາກນັ້ນຈື່ງໄດ້ຊື່ນໍ້າຊອງມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
ຜາຕັ້ງ ເມືອງວັງວຽງ